Pravidla soutěží - Třebíč

Informativní žebříček výkonnosti

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Nejde nám o boření rekordů v najetých kilometrech, ale o to, aby se co nejvíce lidí dopravovalo do práce udržitelně každý den. Proto již výkonnost oceňovat nebudeme, i když smekáme před těmi, kteří jezdí každý den, přestože to mají do práce třeba 20 km. Pro zájem od lidí však uveřejňujeme tento žebříček najetých kilometrů.

Pravidelnost jednotlivců

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

V Zářijové výzvě je pouze jedna soutěžní kategorie a to pravidelnost jednotlivců.

  1. Lednová výzva se koná v týdnu 20.-26. 1. 2020.
  2. Výzva je určena jednotlivcům, kteří se zaregistrují do 21. ledna 2020 prostřednictvím registračního systému. Účast v týdenní lednové výzvě je zcela zdarma.
  3. V Lednové výzvě Do práce na kole je pouze jedna soutěžní kategorie, a to pravidelnost jednotlivců.
  4. Každý účastník musí zaznamenávat své jízdy na kole, chůzi či běhání pomocí mobilní aplikace UrbanCyclers, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registračním systému. Z mobilní aplikace UrbanCyclers se vykonané trasy do webového profilu nahrávají automaticky.
  5. Ručně můžete své trasy zaznamenat nejpozději do středy 29. ledna, 23:59.
  6. Do výzvy se započítává jakákoliv cesta, kterou účastník uskuteční na kole, koloběžce či pěšky. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě.
  7. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  8. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část délku alespoň 1,5 km.
  9. Ze všech účastníků s pravidelností nad 66 % vylosujeme 15 šťastlivců, kteří vyhrají zápisné pro celý tým do květnové výzvy Do práce na kole 2020. Výherce budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  10. Dostat se do slosování má možnost i účastník, který v tomto týdnu vykoná alespoň 6 cest na kole nebo po svých a zbytek cest si označí jako dovolená/žádná cesta.