Pravidla kategorií výzvy - České Budějovice

Týmová pravidelnost 2024 - České Budějovice

kategorie na pravidelnost týmů ve městě České Budějovice pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Home office

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na městské úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6 %.
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či domácích aktivit) za měsíc květen
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek počtu pracovních dní daného jedince

 5. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických všech členů týmu
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 6. Místní organizátor vylosuje minimálně tři vítězné týmy které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném večírku v červnu.
 7. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Celorepubliková týmová pravidelnost 2024 -

kategorie na pravidelnost týmů pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Home office

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celostátní úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6% (resp. 90 % - viz níže).
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či domácích aktivit) za měsíc květen
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek počtu pracovních dní daného jedince

 5. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických všech členů týmu
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 6. Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.
 7. Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu.
 8. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Zelené kilometry 2024 - České Budějovice

kategorie na vzdálenost jednotlivců ve městě České Budějovice pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

 1. Kategorie Zelené kilometry jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který účastník a učastnice urazil/a bezmotorově za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři účastníci a tři účastnice v rámci celé republiky urazili za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 6. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Zelené kilometry po svých 2024 - České Budějovice

kategorie na vzdálenost jednotlivců ve městě České Budějovice pro cesty s prostředky Pěšky

 1. Kategorie Zelené kilometry po svých se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně (běžci/běžkyně) v rámci celé republiky nachodili či naběhali nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

 6. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Celorepubliková výkonnost 2024 (pouze informativní) -

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti. Jsou zde započítány jak km ujeté na kole, tak uražené pěšky či během.

Celorepublikové zelené kilometry pěšky 2024 (pouze informativní)

kategorie na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti běžců. Jsou zde započítány jen km překonané pěšky či během.

Cyklozaměstnavatel roku 2024

dotazník jednotlivců

Dotazník se nově vyplňuje přes open-source systém LimeSurvey. V posledním zpravodaji jste dostali unikátní odkaz s předvyplněnými osobními údaji; pokud zpravodaje neodebíráte, máte možnost vyplnit dotazník zde: <h1>
</h1><h1>Vyplnit dotazník Cyklozaměstnavatel 2024</h1>


Pravidla kategorie:

 1. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku Cyklozaměstnavatel roku. Odkaz na dotazník najde každý účastník a účastnice ve svém mailu, pro účast v soutěži je tedy třeba odebírat zpravodaj Do práce na kole.
 2. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Má-li organizace více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci titulu Cyklozaměsnavatele hodnocena jako samostatný subjekt.
 3. Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ta organizace, která získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku Cyklozaměstnavatel roku za opatření podporující cyklodojížďku svých zaměstnanců.
 4. Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor*ka Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v dané organizaci potvrdí finálního vítěze.
 5. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 31. května.
 6. Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda zapojená firma (organizace) uspořádala v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž .
 7. Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.
 8. Na účast v anketě Cyklozaměstnavatel roku lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole.