Pravidla soutěží - Liberec

Dotazník 2018

dotazník jednotlivců

Prosíme o odpovězení 2 krátkých otázek. Vaše odpovědi nám pomohou lépe připravit následující ročník. Děkujeme

PRAVIDELNOST 2018 - Liberec a Jablonec

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo, Chůze/běh

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli krásné ceny. Losování cen proběhne na začátku června. Z úspěšných týmů, které během května urazí minimálně 66 % cest na kole (nebo také běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři), vylosujeme přibližně patnáct týmů, které si domů odnesou ceny.

 1. Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2018.
 2. Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. Pouze v případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s lidmi z jiné pobočky anebo dokonce z jiné firmy, s kýmkoliv chcete. Také můžete využít naší cykloseznamky. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.
 3. Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
 4. Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).
 5. Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto).
 6. Každý/á člen/ka týmu zaznamenává (na svém webovém profilu či pomocí aplikace) během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.
 7. Zaznamenávat jízdy je možné vždy 7 dní nazpět (tedy např. v neděli můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 8. Závěrečné losování hlavní ceny proběhne za účasti partnerů. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.
 9. Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.
 10. Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Cesty si můžete libovolně prodloužit (za nákupem, na návštěvu či jen tak), ale víkendový cyklovýlet si do soutěže prosím nezapočítávejte :-)
 11. Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, nebude zařazen do této týmové soutěže, může se však poměřovat s ostatními účastníky v nesoutěžní kategorii jednotlivců.

Do začátku kampaně mohou pravidla doznat menších změn.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2018 - Liberec a Jablonec

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo, Chůze/běh

Bydlíte daleko od práce a najedete (nachodíte, naběháte) při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce ve Vašem městě. Na rozdíl od předchozí kategorie se zde cení najetá vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte některou z krásných cen.

Do této soutěžní kategorie je (stejně jako ke kategorii Pravidelnost) automaticky přihlášen každý účastník Do práce na kole. Při zaznamenávání vašich cest si můžete zaznamenat buď pokaždé jiný počet kilometrů, podle toho, kolik zrovna ujedete (ujdete, uběhnete), anebo se vám automaticky zaznamenává ten počet kilometrů, který jste si předvyplnili jako vaši typickou vzdálenost z domova do práce.

V případě, že se do práce dostáváte kombinovanou dopravou (autobus, vlak, auto), uvádějte vždy pouze vzdálenost, kterou překonáváte na kole (elektrokole, koloběžce, během, pěšky, na bruslích, …).