Pravidla soutěží - Liberec

Cyklozaměstnavatel roku 2018

dotazník jednotlivců

Klání pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v tom, aby se do zaměstnání dopravovali na kole (během či pěšky). 

Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2018 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2018.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem / sponzorem Do práce na kole 2018, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.


Kreativní soutěž s CK Kudrna: Zážitkovna

dotazník jednotlivců

Posílejte fotky, videa, blogy, obrázky na téma Můj nejlepší zážitek na kole. Zasílejte nám i tipy na cyklo nebo běžeckou dovolenou.
3 výherce vybere porota z Auto*Matu. Výherce získá zájezd od CK Kudrna a předplatné časopisu Cykloturistika, nebo Běhej.com dle preferencí.
Nejlepší tip na výlet bude otištěn v časopisu Cykoturistika.
Hodnotit budeme originalitu Vašeho přístupu k trávení volného času. Bereme ale i zážitky  z bezmotorových cest do a z práce.
Příspěvky můžete nahrát i na instagram #dpnkzazitkovna

Kvíz - Na kole městem

dotazník jednotlivců

RunCzech - Běhej do práce 2018

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Chůze/běh/Vozík

RunCzech Běhej do práce

 1. Soutěž RunCzech Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena jednotlivým, do 4. května 2018 zaregistrovaným účastníkům, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 3. Každý účastník musí zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registračním systému. Z mobilní aplikace se uběhnuté trasy do webového profilu nahrávají automaticky.
 4. Zaznamenávat trasy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 5. Do slosování o výhru od RunCzech se kvalifikuje každý účastník, který uběhl či ušel do práce a z práce alespoň 66 % cest v průběhu celého května (více níže).
 6. K dosažení 100% pravidelnosti, musí účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc uběhne (ujde) alespoň oněch 28 jednosměrných cest (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 7. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2018 - Liberec a Jablonec

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo/hand-bike, Chůze/běh/Vozík

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli krásné ceny. Losování cen proběhne na začátku června. Z úspěšných týmů, které během května urazí minimálně 66 % cest na kole (nebo také běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři), vylosujeme přibližně patnáct týmů, které si domů odnesou ceny.

 1. Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2018.
 2. Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. Pouze v případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s lidmi z jiné pobočky anebo dokonce z jiné firmy, s kýmkoliv chcete. Také můžete využít naší cykloseznamky. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.
 3. Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
 4. Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).
 5. Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto).
 6. Každý/á člen/ka týmu zaznamenává (na svém webovém profilu či pomocí aplikace) během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.
 7. Zaznamenávat jízdy je možné vždy 7 dní nazpět (tedy např. v neděli můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 8. Závěrečné losování hlavní ceny proběhne za účasti partnerů. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.
 9. Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.
 10. Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Cesty si můžete libovolně prodloužit (za nákupem, na návštěvu či jen tak), ale víkendový cyklovýlet si do soutěže prosím nezapočítávejte :-)
 11. Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, nebude zařazen do této týmové soutěže, může se však poměřovat s ostatními účastníky v nesoutěžní kategorii jednotlivců.

Do začátku kampaně mohou pravidla doznat menších změn.

Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Chůze/běh/Vozík

<h3>Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018</h3>
 1. Soutěž "Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018" se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Tato soutěžní kategorie je zejména informační (slouží pro srovnání výsledků v rámci celé republiky), jako malý bonus vylosujeme z prvních 20 účastníků 3 výherce, kterým pošleme ceny poštou.
 3. Do soutěže jsou započítávány jen cesty vykonané pěšky či během.
 4. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 4. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.
 5. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 6. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo, Garmin apod.).
 7. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 10. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2018 - Liberec a Jablonec

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo/hand-bike, Chůze/běh/Vozík

Bydlíte daleko od práce a najedete (nachodíte, naběháte) při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce ve Vašem městě. Na rozdíl od předchozí kategorie se zde cení najetá vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte některou z krásných cen.

Do této soutěžní kategorie je (stejně jako ke kategorii Pravidelnost) automaticky přihlášen každý účastník Do práce na kole. Při zaznamenávání vašich cest si můžete zaznamenat buď pokaždé jiný počet kilometrů, podle toho, kolik zrovna ujedete (ujdete, uběhnete), anebo se vám automaticky zaznamenává ten počet kilometrů, který jste si předvyplnili jako vaši typickou vzdálenost z domova do práce.

V případě, že se do práce dostáváte kombinovanou dopravou (autobus, vlak, auto), uvádějte vždy pouze vzdálenost, kterou překonáváte na kole (elektrokole, koloběžce, během, pěšky, na bruslích, …).

Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo/hand-bike

<h3>Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018</h3>
 1. Soutěž "Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018" se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Tato soutěžní kategorie je pouze informační - slouží pro srovnání výsledků v rámci celé republiky.
 3. Do soutěže jsou započítávány jen cesty vykonané na kole (či na dopravním prostředku s koly nebo kolečky - tj. koloběžce, longboardu, vozíčku, kol. bruslích apod.)
 4. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 4. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.
 5. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 6. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo, Garmin apod.).
 7. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 10. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

Cyklobarometr 2018

dotazník jednotlivců ve městech Brandýs nad Labem, Břeclav, Brno, České Budějovice, Český Brod, Hradec Králové, Hranice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jiné město, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Louny, Mladá Boleslav, Most, Nové Město nad Metují, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Příbram, Říčany u Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou, Zlín, Zlín a Otrokovice, Znojmo

Které město bude mít nejvíce cyklobarů a zvítězí v unikátním Cyklobarometru? Je to jen ve vašich rukách. Ohodnoťte svoje město prostřednictvím našeho malého dotazníku, který ukáže na nejpříjemnější město pro cyklisty. Jedná se o třetí ročník sondy do pocitů českého cyklisty, kterou podle německého vzoru připravují společně Nadace Partnerství a sdružení Auto-Mat s podporou České cyklistické federace.

Svoje město můžete hodnotit až do 17. června. Deset vylosovaných hlasujících od nás získá některou z krásných cen.

Prostřednictvím největšího průzkumu tohoto druhu v ČR oslovujeme více jak 16.000 účastníků kampaně Do práce na kole, abychom si sami zvolili město, které je pro cyklisty nejpříjemnější. Mezi hodnocená města jsou zařazena jen ta, která jsou součástí kampaně Do práce na kole.

Dejte svému městu hlas!

Děkujeme za vaše hodnocení v Cyklobarometru 2018! Během června se dozvíte výsledky i to, zda jsme vás vylosovali.

Jak hodnotit?

U většiny otázek máte možnost zvolit na škále od jedné do šesti, přičemž jednička je nejlepší, šestka naopak nejhorší. Můžete samozřejmě zvolit i možnost, že na otázku odpovědět nedokážete, protože nemůžete danou problematiku posoudit.