Pravidla soutěží - Orlicko-Třebovsko

Týmová pravidelnost 2022- Orlicko -Třebovsko

soutěž na pravidelnost týmů ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita

 1. Kategorie Týmová pravidelnost na Orlicko-Třebovsku se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na lokální úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti nejméně 66,6 %.
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či domácích aktivit) za měsíc květen
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek počtu pracovních dní daného jedince

 5. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických všech členů týmu
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 6. Místní koordinátor vylosuje minimálně tři vítězné týmy které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném večírku v červnu.
 7. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Celorepubliková týmová pravidelnost 2022

soutěž na pravidelnost týmů pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celostátní úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6% (resp. 90 % - viz níže).
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či domácích aktivit) za měsíc květen
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek počtu pracovních dní daného jedince

 5. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických všech členů týmu
  __________________________________________________________   x 100

  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 6. Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.
 7. Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2022.
 8. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Cykloměsto Do práce na kole 2022

dotazník jednotlivců

Cílem tohoto dotazníku a kategorie Cykloměsto Do práce na kole celkově je ocenit města, která se snaží progresivně rozvíjet svou infrastrukturu pro chodce i cyklisty

Odborná komise organizátorů*ek posoudí nejen výsledky dotazníku, ale zohlední také nárůst počtu účastníků květnové výzvy oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě, uskutečněná cykloopatření, práci místního cyklokoordinátora*ky, zda akci v městě organizuje radnice nebo neziskový sektor a perspektivu budoucího vývoje.

Cykloměsta Do práce na kole 2022 budou vyhlášena na závěrečném večírku 16. června 2022 v Praze. Vyhlásíme první tři města, která nejlépe splní všechna výše uvedená kritéria. Nejlepší Cykloměsto DPNK 2022 získá pro své zástupce exkurzi do Mnichova.

Dotazník je nově vytvořen pomocí nástroje LimeSurvey, najdete jej na následujícím linku:

-------------------------------------------- Vyplnit dotazník -------------------------------------------------------------

Zelené kilometry po Orlicko-Třebovsku 2022

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

 1. Kategorie Zelené kilometry po Orlicko-Třebovsku jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na lokální úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujede vlastními silami, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který účastník a učastnice urazil/a bezmotorově za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 při tom ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři účastníci a tři účastnice v rámci daného regionu urazili za měsíc květen nejvíce kilometrů  na kole a kolik při tom CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Celorepubliková výkonnost 2022 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti. Jsou zde započítány jak km ujeté na kole, tak uražené pěšky či během.

Celorepubliková výkonnost - běh 2022 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Pěšky

Kategorie je vypsaná pouze jako informativní žebříček výkonnosti. Jsou zde započítány pouze km uražené pěšky či během.

Zelené kilometry po svých po Orlicko-Třebovsku 2022

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Pěšky

 1. Kategorie Zelené kilometry po svých po Orlicko-Třebovsku jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na lokální úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde či uběhne, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli nejvíce a kolik CO2 při tom ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik při tom CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 6. Pro cesty s módem dopravy "pěšky/během" je určen dolní limit 1,5 km (nelze zapsat cestu kratší než 1,5 km).

Cyklozaměstnavatel roku 2022

dotazník jednotlivců

 1. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník ve svém soutěžním profilu.
 2. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatně soutěžící subjekt.
 3. Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
 4. Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu potvrdí finálního vítěze.
 5. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 31. května.
 6. Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.
 7. Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.
 8. Na účast v soutěži lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole..