Pravidla soutěží - Pelhřimov

Zářijová výzva 2021

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita

  1. Zářijová výzva se odehrává v termínu 13.- 26. 9. 2021.

  2. Výzva je určena jednotlivcům, kteří se zaregistrují od 24. 8. do 16. září 2021 prostřednictvím registračního systému.

  3. Každý účastník musí zaznamenávat své jízdy na kole, svou chůzi či běhání pomocí mobilní aplikace Cyclers, Strava, Na kole Prahou či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy, případně domácího cvičení, v registračním systému. 

  4. Ručně můžete své trasy či cvičení zaznamenat nejpozději do středy 29. září 2021,  23:59 hod.  

  5. Do výzvy se započítává jakákoliv cesta, kterou účastník uskuteční na kole, koloběžce či pěšky. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě.

  6. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). 

  7. Do výzvy se rovněž započítává domácí cvičení (např. jóga či rotoped).

  8. Ze všech  účastníků výzvy, kteří jsou v den vyhodnocení výzvy odběrateli newsletteru Do práce na kole (přihlásit k odběru se lze v průběhu registrace či později v nastavení účtu) a splňují procento pravidelnosti nad 66 % vylosujeme 15 výherců, kteří získají zápisné pro celý tým do květnové výzvy Do práce na kole 2021. Výherce budeme informovat prostřednictvím e-mailu.