Pravidla soutěží - Plzeň

Statistika

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Zářijová výzva 2019

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

  1. Zářijová výzva se odehrává během Evropského týdne mobility, tedy 16.-22. 9. 2019.

  2. Výzva je určena jednotlivcům, kteří se zaregistrují do 17. září 2019 prostřednictvím registračního systému. Účast v týdenní zářijové výzvě je zcela zdarma.

  3. V Zářijové výzvě Do práce na kole je pouze jedna soutěžní kategorie, a to pravidelnost jednotlivců.

  4. Každý účastník musí zaznamenávat své jízdy na kole, chůzi či běhání pomocí mobilní aplikace UrbanCyclers, Strava, iSport LIFE (dříve SuperLife) či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registračním systému. Z mobilní aplikace UrbanCyclers se vykonané trasy do webového profilu nahrávají automaticky.

  5. Ručně můžete své trasy zaznamenat nejpozději do středy 25. září, 23:59.

  6. Do výzvy se započítává jakákoliv cesta, kterou účastník uskuteční na kole, koloběžce či pěšky. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě.

  7. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).

  8. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část délku alespoň 1,5 km.

  9. Ze všech účastníků s pravidelností nad 66 % vylosujeme 15 šťastlivců, kteří vyhrají zápisné pro celý tým do květnové výzvy Do práce na kole 2020. Výherce budeme informovat prostřednictvím e-mailu.  

  10. Dostat se do slosování má možnost i účastník, který v tomto týdnu vykoná alespoň 6 cest na kole nebo po svých a zbytek cest si označí jako dovolená/žádná cesta.