Pravidla soutěží - Rožnov pod Radhoštěm

Běhej do práce 2020 - Rožnov pod Radhoštěm

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Rožnov pod Radhoštěm pro cesty s prostředky Pěšky

Tato kategorie je nově vypisovaná lokálně a bude orientovaná na výkonnost, protože běžci a chodci se samozřejmě nemůžou počtem kilometrů rovnat cyklistům. Soutěž Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května 2020 včetně.Soutěž je určena jednotlivým, účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.Nově oceňujeme pouze 1 nejvýkonnějšího muže a 1 nejvýkonnější ženu.Každý účastník musí nově zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Je tomu tak, protože již výherce nelosujeme, ale oceňujeme přímo nejvýkonnější účastníky.Do soutěže jsou započítávány pouze trasy, které jsou označeny jako “běh/pěšky.”Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní  (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2020 - Rožnov pod Radhoštěm

soutěž na pravidelnost týmů ve městě Rožnov pod Radhoštěm pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli krásné ceny. Losování cen proběhne na začátku června. Z úspěšných týmů, které během května urazí minimálně 66 % cest na kole (nebo také běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři), vylosujeme přibližně patnáct týmů, které si domů odnesou ceny.Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2020.Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. V případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s kýmkoliv chcete. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto), pokud je splněna podmínka minimální trasy o délce 1,5 km, která je vykonána bez použití těchto dopravních prostředků.Každý/á člen/ka týmu zaznamenává (na svém webovém profilu či pomocí aplikace) během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní  (tedy např. v pondělí můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).Závěrečné losování hlavní ceny proběhne za účasti partnerů. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Cesty si můžete libovolně prodloužit (za nákupem, na návštěvu či jen tak), ale víkendový cyklovýlet si do soutěže prosím nezapočítávejte :-)Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, nebude zařazen do této týmové soutěže, může se však poměřovat s ostatními účastníky v nesoutěžní kategorii jednotlivců.Do začátku kampaně mohou pravidla doznat menších změn.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2020 - Rožnov pod Radhoštěm

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Rožnov pod Radhoštěm pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Bydlíte daleko od práce a najedete / nachodíte / naběháte) při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce a jezdkyni ve Vašem městě. Na rozdíl od předchozí kategorie se zde cení ujetá vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte některou z krásných cen. Soutěž Výkonnost se odehrává v období od 1. května do 31. května 2020 včetně.Soutěž je určena jednotlivým účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.Nově oceňujeme pouze 1 nejvýkonnějšího muže a 1 nejvýkonnější ženu.Aby byl zařazen do soutěže, musí každý účastník nově zaznamenávat své ujeté trasy do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Je tomu tak, protože již výherce nelosujeme, ale oceňujeme přímo nejvýkonnější účastníky.Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.