Pravidla soutěží - Šumperk

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2019 - Šumperk

soutěž na pravidelnost týmů ve městě Šumperk pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli krásné ceny. Losování cen proběhne na začátku června. Z úspěšných týmů, které během května urazí minimálně 66 % cest na kole

(nebo také během, chůzí, na bruslích, skateboardu, longboardu, vozíčku apod.), vylosujeme minimálně tři týmy, které si domů odnesou ceny.

 1. Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2019.
 2. Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. V případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s kýmkoliv chcete. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.
 3. Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Do soutěže se mohou zapojit i běžci/kyně, chodci/kyně, bruslaři/ky, koloběžníci/ice, skateboardisti/ky, longboardisti/ky, vozíčkáři/ky.
 4. Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).
 5. Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto), pokud je splněna podmínka minimální trasy o délce 1,5 km, která je vykonána bez použití těchto dopravních prostředků.
 6. Každý/á člen/ka týmu zaznamenává (na svém webovém profilu či pomocí aplikace) během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.
 7. Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní  (tedy např. v pondělí můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 8. Závěrečné losování hlavní ceny proběhne za účasti partnerů. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.
 9. Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.
 10. Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Cesty si můžete libovolně prodloužit (za nákupem, na návštěvu či jen tak), ale víkendový cyklovýlet si do soutěže prosím nezapočítávejte.
 11. Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, nebude zařazen do této týmové soutěže, může se však poměřovat s ostatními účastníky v nesoutěžní kategorii jednotlivců.

Do začátku kampaně mohou pravidla doznat menších změn.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2019 - Šumperk

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Šumperk pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Bydlíte daleko od práce a najedete / nachodíte / naběháte při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce a jezdkyni ve Vašem městě. V této kategorii se cení ujetá vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte některou z krásných cen.

 1. Soutěž Výkonnost se odehrává v období od 1. května do 31. května 2019 včetně.
 2. Soutěž je určena jednotlivým účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 3. Nově oceňujeme pouze 1 nejvýkonnějšího muže a 1 nejvýkonnější ženu.
 4. Aby byl zařazen do soutěže, musí každý účastník nově zaznamenávat své ujeté trasy do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Je tomu tak, protože již výherce nelosujeme, ale oceňujeme přímo nejvýkonnější účastníky.
 5. Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 6. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 7. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 8. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

Běhej do práce 2019 - Šumperk

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Šumperk pro cesty s prostředky Pěšky

Tato kategorie je nově vypisovaná lokálně a bude orientovaná na výkonnost, protože běžci a chodci se samozřejmě nemůžou počtem kilometrů rovnat cyklistům.

 1. Soutěž Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května 2019 včetně.
 2. Soutěž je určena jednotlivým, účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 3. Nově oceňujeme pouze 1 nejvýkonnějšího muže a 1 nejvýkonnější ženu.
 4. Každý účastník musí nově zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Je tomu tak, protože již výherce nelosujeme, ale oceňujeme přímo nejvýkonnější účastníky.
 5. Do soutěže jsou započítávány pouze trasy, které jsou označeny jako “běh/pěšky.”
 6. Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní  (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 7. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

Kvíz Do práce na kole 2019

dotazník jednotlivců

Od 10. května najdete v registračním systému postupně vždy trojici otázek, založenou na článcích z webu Do práce na kole. Ze tří odpovědí vyberte jednu správnou a pak jen doufejte, že budete mít štěstí při losování. Losuje se po skončení výzvy z účastníků, kteří nasbírají plných 12 bodů. Odpovědi na první sadu otázek najdete v článku: www.dopracenakole.cz/21787/do-arbejde-na-bicykli, další tři odpovědi pak zjistíte na: www.dopracenakole.cz/21953/polykat-antidepresiva-nebo-radsi-kilometry. Odpovědi k otázkám ze třetího týdne najdete v článku: www.dopracenakole.cz/21441/nez-vyrazite-cykloobousmerky-cyklopruhy-tramvajove-koleje. Odpovědi na poslední trojici otázek najdete na: https://www.dopracenakole.cz/22293/generace-u-do-skoly-bezpecne-a-udrzitelne

Cyklozaměstnavatel roku 2019

dotazník jednotlivců

Klání pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v tom, aby se do zaměstnání dopravovali na kole (během či pěšky). 

Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2019 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 31. května 2019.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem / sponzorem Do práce na kole 2019, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.

Pokud to myslíte opravdu vážně, pouvažujte nad certifikovaným evropským standardem pro hrdé zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole.


Běhej do práce 2019 - celorepublikové srovnání

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Pěšky

Tato kategorie slouží pouze pro srovnávání a hecování, výherce nečekejž ocenění. Tuto kategorii vypisujeme, protože běžci se samozřejmě většinou utrženými km nemohou rovnat cyklistům.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2019 - celorepublikové srovnání

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

Tato kategorie slouží pouze pro srovnávání a hecování, výherce nečekejž ocenění. Výsledky jsou součtem km uražených jak na kole, tak pěšky či během (aby nebyli znevýhodněni ti, kteří střídají typy dopravy).