Pravidla soutěží - Zlín

Cyklozaměstnavatel roku

dotazník organizací ve městech Otrokovice, Zlín

Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2018 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2018.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem nebo sponzorem Do práce na kole 2018, ani vítězové CELOREBUBLIKOVÉ kategorie v minulých ročnících.

O regionálního cyklozaměsnavatele na Zlínsku se mohou ucházet i organizace, které zvítězily v minulých letech.

Cyklozaměstnavatel roku 2018

dotazník jednotlivců

Klání pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v tom, aby se do zaměstnání dopravovali na kole (během či pěšky). 

Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2018 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2018.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem / sponzorem Do práce na kole 2018, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.


KREATIVITA - Zlín a Otrokovice

dotazník jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín

Posílejte fotky, videa, blogy, obrázky na téma Můj nejlepší zážitek na kole. Zasílejte nám i tipy na cyklo nebo běžeckou dovolenou.
3 výherce vybere porota z Auto*Matu. Výherce získá zájezd od CK Kudrna, a předplatné časopisu Cykloturistika nebo Běhej.com dle jeho preferencí.
Nejlepší tip na výlet bude otištěn v Magazínu Cykoturistika.

Další tři výherci budou odměněni v rámci regionální soutěže Do práce na kole 2018 Zlín, Otrokovice a okolí. Nejlepším budou předány ceny 7. června ve Zlíně na náměstí Míru.

Hodnotit budeme originalitu Vašeho přístupu k trávení volného času. Bereme, ale i zážitky  z bezmotových cest do a z práce.
Příspěvky nahrávejte do registračního systému v sekci soutěže – kreativní soutěž nebo na instagram #dpnkzazitkovna

Kreativní soutěž s CK Kudrna: Zážitkovna

dotazník jednotlivců

Posílejte fotky, videa, blogy, obrázky na téma Můj nejlepší zážitek na kole. Zasílejte nám i tipy na cyklo nebo běžeckou dovolenou.
3 výherce vybere porota z Auto*Matu. Výherce získá zájezd od CK Kudrna a předplatné časopisu Cykloturistika, nebo Běhej.com dle preferencí.
Nejlepší tip na výlet bude otištěn v časopisu Cykoturistika.
Hodnotit budeme originalitu Vašeho přístupu k trávení volného času. Bereme ale i zážitky  z bezmotorových cest do a z práce.
Příspěvky můžete nahrát i na instagram #dpnkzazitkovna

Kvíz - Na kole městem

dotazník jednotlivců

RunCzech - Běhej do práce 2018

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Chůze/běh

RunCzech Běhej do práce

 1. Soutěž RunCzech Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena jednotlivým, do 4. května 2018 zaregistrovaným účastníkům, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 3. Každý účastník musí zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registračním systému. Z mobilní aplikace se uběhnuté trasy do webového profilu nahrávají automaticky.
 4. Zaznamenávat trasy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 5. Do slosování o výhru od RunCzech se kvalifikuje každý účastník, který uběhl či ušel do práce a z práce alespoň 66 % cest v průběhu celého května (více níže).
 6. K dosažení 100% pravidelnosti, musí účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc uběhne (ujde) alespoň oněch 28 jednosměrných cest (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 7. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST - ZLÍN A OTROKOVICE

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Chůze/běh

 1. Soutěž Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena pro týmy složené z 2-5 účastníků zaregistrovaných do 3. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všechny týmy jsou do ní zařazeny automaticky.
 3. V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace, pokud však účastník nesežene žádného kolegu, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může „najít parťáka“ přes web Do práce na kole).
 4. Každý člen týmu musí do svého webového profilu zaznamenávat vzdálenost a způsob, jakým se který den dopravuje do práce a z práce, a to pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky.
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoliv).
 6. Do soutěže se mohou zapojit všichni, kdo k cestování do práce a z práce používají bezmotorové dopravní prostředky, nebo chůzi, běh či elektrokolo. Jednotlivé způsoby (kolo, běh…) můžete během soutěže libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.
 7. Minimální délka trasy, kterou si mohou chodci a běžci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 8. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
 9. Pozor, soutěžit o prvních 10 cen může pouze tým, který urazí v průběhu května minimálně 66% cest. Procenta se počítají jako průměr za celý tým. Celkem získá ceny 10 týmů. První až třetí cenu získají týmy podle pořadí v žebříčku pravidelnost, o čtvrté, páté až desáté místo se bude losovat ze všech týmů, které ujely více jak 66% cest na vlastní pohon. V případě, že více týmů bude mít stejné výsledky, tak se bude losovat též o první až třetí cenu. Vylosovaný tým svou cenu získá jen v případě, že bude přítomen na vyhlašování, nebo bude mít na vyhlášení výsledků soutěže svého zástupce nebo pověřeného kolegu, který bude moci cenu převzít za ně. Hlavní ceny v soutěžní kategorii PRAVIDELNOST budou předány ve čtvrtek od 17.00 hodin ve Zlíně na náměstí Míru.
 10. Do slosování se kvalifikuje každý tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole (koloběžce, pěšky, etc.). Procenta se počítají takto:

   
   součet počtu vykonaných cest vlastní silou všech členů týmu za měsíc květen
  ____________________________________________________________

  počet všech možných cest všech členů týmu za měsíc květen*

  * člen týmu musí ujet nejméně 28 cest za měsíc (např. 14 tam a 14 zpátky). Pokud ujede méně, započítá se mu právě 28 cest

 11. K dosažení 100% pravidelnosti, musí  účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc ujede alespoň oněch 28 jednosměrných jízd (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 12. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 13. Člen týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné,  do týmu se nelze vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník, bude přeřazen do soutěžní kategorie jednotlivců.

Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Chůze/běh

<h3>Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018</h3>
 1. Soutěž "Výkonnost běh/chůze - celá ČR 2018" se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Tato soutěžní kategorie je zejména informační (slouží pro srovnání výsledků v rámci celé republiky), jako malý bonus vylosujeme z prvních 20 účastníků 3 výherce, kterým pošleme ceny poštou.
 3. Do soutěže jsou započítávány jen cesty vykonané pěšky či během.
 4. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 4. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.
 5. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 6. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo, Garmin apod.).
 7. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 10. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ - ZLÍN a OTROKOVICE

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Chůze/běh

 1. Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkůmzaregistrovaným do 3. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.
 3. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclers,  Strava, či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 4. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo apod.).
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 6. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 7. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 8. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. První tři výherci soutěže (muži i ženy) se ale mohou stát pouze účastníci, kteří zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.
 9. První tři vítězové (3 muži a 3 ženy) této kategorie, kteří ujedou nejvíce kilometrů získají ceny, které jim budou předány  7. června na náměstí Míru ve Zlíně. Dále se bude losovat  o další tři místa z dvaceti nejúspěšnějších jezdců,  kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů. Navíc bude odměněn ještě absolutní vítěz.

Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo

<h3>Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018</h3>
 1. Soutěž "Výkonnost kolo - celá ČR (pouze informativní) 2018" se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Tato soutěžní kategorie je pouze informační - slouží pro srovnání výsledků v rámci celé republiky.
 3. Do soutěže jsou započítávány jen cesty vykonané na kole (či na dopravním prostředku s koly nebo kolečky - tj. koloběžce, longboardu, vozíčku, kol. bruslích apod.)
 4. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 4. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.
 5. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 6. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo, Garmin apod.).
 7. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 10. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

Cyklobarometr 2018

dotazník jednotlivců ve městech Brandýs nad Labem, Břeclav, Brno, České Budějovice, Český Brod, Hradec Králové, Hranice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jiné město, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Louny, Mladá Boleslav, Most, Nové Město nad Metují, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Příbram, Říčany u Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou, Zlín, Zlín a Otrokovice, Znojmo

Které město bude mít nejvíce cyklobarů a zvítězí v unikátním Cyklobarometru? Je to jen ve vašich rukách. Ohodnoťte svoje město prostřednictvím našeho malého dotazníku, který ukáže na nejpříjemnější město pro cyklisty. Jedná se o třetí ročník sondy do pocitů českého cyklisty, kterou podle německého vzoru připravují společně Nadace Partnerství a sdružení Auto-Mat s podporou České cyklistické federace.

Svoje město můžete hodnotit až do 17. června. Deset vylosovaných hlasujících od nás získá některou z krásných cen.

Prostřednictvím největšího průzkumu tohoto druhu v ČR oslovujeme více jak 16.000 účastníků kampaně Do práce na kole, abychom si sami zvolili město, které je pro cyklisty nejpříjemnější. Mezi hodnocená města jsou zařazena jen ta, která jsou součástí kampaně Do práce na kole.

Dejte svému městu hlas!

Děkujeme za vaše hodnocení v Cyklobarometru 2018! Během června se dozvíte výsledky i to, zda jsme vás vylosovali.

Jak hodnotit?

U většiny otázek máte možnost zvolit na škále od jedné do šesti, přičemž jednička je nejlepší, šestka naopak nejhorší. Můžete samozřejmě zvolit i možnost, že na otázku odpovědět nedokážete, protože nemůžete danou problematiku posoudit.