Pravidla soutěží - Zlín

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2020 - Zlín a Otrokovice

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celorepublikové i městské úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6 % na městské úrovni a 90 % na celorepublikové úrovni.
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických cest do práce a z práce za měsíc květen __________________________________________________________   x 100

  celkový počet cest do práce a z práce, reálně vykonaných konkrétní osobou*

  * Minimální počet cest do práce a z práce, které je třeba vykonat, je 26 (tedy 13 pracovních dní). Pokud bude celkový počet cest do práce a z práce u konkrétní osoby menší než je číslo 26 (například z důvodu dlouhodobé dovolené apod.), automaticky se do jmenovatele dosazuje číslo 26.  

 5. K dosažení 100% osobní pravidelnosti musí být počet ekologických cest do práce a z práce stejný jako počet cest do práce a z práce, který jednotlivec v měsíci květnu vykonal. V případě dlouhodobé dovolené či nemoci, kdy se počet pracovních dní sníží pod 13, tedy nelze dosáhnout 100% pravidelnosti.
 6. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických cest do práce a z práce za měsíc květen __________________________________________________________   x 100

  celkový počet cest do práce a z práce, reálně vykonaných konkrétní osobou*

  *Celkový počet zapsaných cest jednotlivých členů týmu vychází z reálně zapsaného stavu, pokud činí na jednotlivce alespoň 26 (viz bod 4). V případě nižšího počtu cest se vychází z fiktivního stavu vykonaných 26 cest.

 7. Místní koordinátor vylosuje minimálně tři vítězné týmy které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném večírku v červnu 2020.
 8. Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.
 9. Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2020.

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2020 - Zlín a Otrokovice

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky

 1. Kategorie Výkonnost pro dobrou věc se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celostátní i lokální úrovni.
 3. Každý jednotlivec si v registračním systému zvolí jeden z charitativních projektů, který chce svým výkonem v rámci výzvy podpořit.
 4. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, bude přičten k celkovému počtu kilometrů pro daný projekt.
 5. Celkový počet vlastními silami ujetých, uběhnutých a ušlých kilometrů nasbíraných od účastníků, kteří se k danému projektu přihlásili, bude rozdělen k jednotlivým projektům.
 6. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, který chodec, chodkyně, cyklista a cyklistka v rámci daného města nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných  jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 7. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci, chodkyně, cyklisté a cyklistky v rámci celé republiky nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 8. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kolik kilometrů celkem “nasbíraly” jednotlivé projekty. Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory, protože podle poměru najetých a nachozených kilometrů jednotlivých projektů bude k jednotlivým projektům poměrně rozdělena celková částka, kterou na projekt věnovali partneři.

Běhej do práce 2020 - Zlín a Otrokovice

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín pro cesty s prostředky Pěšky

 1. Kategorie Běhej pro dobrou věc se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Výzva je vyhlašována na celostátní i lokální úrovni.
 3. Každý jednotlivec si v registračním systému zvolí jeden z charitativních projektů, který chce svým výkonem v rámci výzvy podpořit.
 4. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, bude přičten k celkovému počtu kilometrů pro daný projekt.
 5. Celkový počet vlastními silami ujetých, uběhnutých a ušlých kilometrů nasbíraných od účastníků, kteří se k danému projektu přihlásili, bude rozdělen k jednotlivým projektům.
 6. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, který chodec a chodkyně v rámci daného města nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných  jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 7. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně v rámci celé republiky nejvíce přispěli na rozvoj vybraných projektů. Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech zapsaných jakýmkoliv z výše uvedených způsobů.
 8. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kolik kilometrů celkem “nasbíraly” jednotlivé projekty. Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory, protože podle poměru najetých a nachozených kilometrů jednotlivých projektů bude k jednotlivým projektům poměrně rozdělena celková částka, kterou na projekt věnovali partneři.