Výsledky soutěží - Hradec Králové

Zářijová výzva 2021

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita
Po­řa­dí % jízd Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to