Výsledky soutěží - Liberec

Týmová pravidelnost 2021 Liberec a Jablonec

soutěž na pravidelnost týmů ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to

Zelené kilometry 2021 Liberec a Jablonec

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Zelené kilometry po svých 2021 Liberec a Jablonec

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Jablonec nad Nisou, Liberec pro cesty s prostředky Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to