Výsledky soutěží - Orlicko-Třebovsko

Týmová pravidelnost 2022- Orlicko -Třebovsko

soutěž na pravidelnost týmů ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to

Celorepubliková týmová pravidelnost 2022

soutěž na pravidelnost týmů pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky, Domácí aktivita
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to

Cykloměsto Do práce na kole 2022

dotazník jednotlivců

Zelené kilometry po Orlicko-Třebovsku 2022

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Celorepubliková výkonnost 2022 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Charitativní organizace Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Celorepubliková výkonnost - běh 2022 (pouze informativní)

soutěž na vzdálenost jednotlivců pro cesty s prostředky Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Charitativní organizace Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Zelené kilometry po svých po Orlicko-Třebovsku 2022

soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městě Orlicko-Třebovsko pro cesty s prostředky Pěšky
Po­řa­dí Ki­lo­me­trů Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to

Cyklozaměstnavatel roku 2022

dotazník jednotlivců