Výsledky soutěží - Třebíč

Lednová výzva v pravidelnosti

soutěž na pravidelnost jednotlivců pro cesty s prostředky Kolo, Chůze

Po­řa­dí % jízd Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Sou­tě­ží­cí Tým Spo­leč­nost Pro­fe­se Po­hla­ví Měs­to