Výsledky soutěže

Výsledky v soutěži Pravidelnost:

soutěž na pravidelnost týmů ve městě Praha pro cesty s prostředky Kolo, Pěšky
Soutěž trvá od 1. května 2016 do 31. května 2016
Po­řa­dí % jízd prů­měr­ně Po­čet za­po­čí­ta­ných jí­zd Cel­ko­vý po­čet cest Po­čet sou­tě­ží­cí­ch v tý­mu Sou­tě­ží­cí Spo­leč­nost Měs­to